Contact Us

 • 19/F,Belle Tower, No.8 Lanxiang 1st ST, Yuehai Sub-district, Nanshan District, Shenzhen, China

  Tel:+86 755 8287 7388

  E-mail:BLCC@龙8娱乐手机版-龙8国际最新网址-龙8国际授权网站.com.cn


 • Human Resources

  Tel:+86 755 8287 7388

  E-mail:hr@龙8娱乐手机版-龙8国际最新网址-龙8国际授权网站.com.cn

 • Customer Service Hotline

  Tel:4008-878-668

  E-mail:service@龙8娱乐手机版-龙8国际最新网址-龙8国际授权网站.com.cn